کاردرمانی ذهنی

منظور از کاردرمانی ذهنی یا کاردرمانی شناختی، به کارگیری مجموعه تمرینات شناختی در جهت بهبود و تقویت مهارتهای شناختی همچون دقت و توجه، ادراک، حافظه، تفکر انتزاعی و توانایی حل مسئله، فهم و اجرای دستور، افزایش تحمل کاری و اصلاح مشکلات رفتاری کودک و بسط موارد آموزش دیده به محیط پیرامون است.

معمولا کودکان دارای تاخیر در رشد ذهنی، اختلالات یادگیری، اوتیسم، مشکلات رفتاری و کودکانی که به منظور آزمون سنجش مدارس مراحل آماده سازی را پشت سر میگذرانند از خدمات کاردرمانی شناختی استفاده می نمایند.

كاردرمانگر ذهني به کودک  كمك مي نماید تا چالشهایی كه به واسطه نقص در مهارتهاي ذهني ایجاد گشته را به کمترین حد ممکن رسانده و به مرور و با تكرار و تمرين، مهارت ها بهبود یابند.

برنامه هايي كه در كاردرماني ذهني در نظر گرفته می شود، بر مبنای ارتباط میان ذهن، گفتار و حركت پیاده سازی مي شود تا كودك جهت مهارتهاي ديگر نیز آماده شود.

برخی از اين چالش ها، نمود جسمي دارند؛ مانند بی دقتی در راه رفتن و در نتيجه افتادن يا برخورد با وسايل؛ كه در اين موارد نیز كاردرماني ذهني یاری رسان است.

كاردرماني ذهني نقش بسزایی در افزایش مهارت هايي همچون حافظه، توجه و تمركز، ادراك ديداري و شنيداري، حل مسئله، تئوري ذهن، تفكر انتزاعي، مداد گرفتن، هماهنگي چشم و دست، مهارتهاي ظريف دست، اختلال رفتاري و … بر عهده دارد.

کاردرمانی ذهنی در کودکان با استفاده از روش های ویژه به آموزش مفاهیم پایه شناختی و افزایش مهارت ها و کارکرد های اجرایی مغز در زمینه ذهنی و درکی می پردازد.  بخشی از کاردرمانی ذهنی به نام کاردرمانی ذهنی – آموزشی نام گرفته که در این بخش آموزشی مفاهیمی همچون رنگ ها ، میوه ها، حیوانات، مشاغل و مجموعا مفاهیم پیش دبستانی به کودکان فرا داده می شود.

یک کاردرمان خوب و باتجربه ذهنی، با ارزیابی دقیق مرحله رشد شناختی کودک و با در نظرگرفتن توانمندی های فعلی، نسبت به طراحی پلن درمانی در جهت ارتقا سطح مهارتهای شناختی کودک اقدام می نماید. شایان ذکر است تمامی برنامه درمانی در کاردرمانی ذهنی، قابلیت اجرا در منزل را دارا بوده و خانواده می تواند از طریق کاردرمانی آنلاین، نسبت به مشاوره، ارزیابی و درمان بصورت گام به گام اقدام نماید.