کاردرمانی شناختی حرکتی

سالها قبل، فرض بر اين بود كه مهارت هاي شناختي و حركتي بصورت مجزا از هم كار مي كنند، در صورتي كه طي تحقيقات و پژوهش هاي زيادي مشخص شد هر چقدر كودك از لحاظ شناختي رشد و پيشرفت چشمگيري داشته باشد، به لحاظ حركتي هم پيشرفت خواهد کرد و بالعكس

حرکت و فعالیت، زیربنای یادگیری و پایه‌ای برای تحول ذهنی کودک محسوب می گردد. توانایی‌های حرکتی پایه جزء جدایی‌ناپذیر توانایی‌های ذهنی محسوب می شود بطوری که کودکانی که قادر به رعایت توالی‌های حرکتی نیستند غالبا در توالی‌های ذهنی و شناختی هم دچار مشکل هستند
در نتیجه، رشد و پرورش مهارتهای حرکتی زمینه تقویت و حتی ترمیم توانایی‌های ذهنی را فراهم میکند. ذهن کودک زمانی به خوبی متحول گشته که فعال باشد.  بازی‌های کودکان در قالب بازی‌های سازمان یافته و یا بازی‌های آزاد، نقش موثری در تقویت و سرعت یافتن توانایی‌هایشان ایفا خواهد کرد.

مجوعه تمرینات شناختی حرکتی در اختلالاتی همچون انواع اختلالات یادگیری، نقص توجه و فعالیتهای درمانی آموزشی در کودکان کم شنوا، سطوح متوسط و خفیف طیف اتیسم کاربرد و تاثیر بسزایی دارد. در مبحث مداخلات درمانی کاردرمانی در اختلالات یادگیری از جمله اختلالات خواندن، اختلالات نوشتن و اختلال ریاضی، همسو با فعالیت های بخش کاردرمانی ذهنی، بخش مهمی از برنامه درمان بر عهده کاردرمان شناختی حرکتی می باشد.

یک کاردرمان با تجربه در بخش شناختی حرکتی، پس از ارزیابی دقیق مراحل رشد شناختی و حرکتی کودک و با در نظر گرفتن توانمندی های فعلی، نسبت به طراحی برنامه درمانی در جهت ارتقا سسطح مهارتهای شناختی حرکتی اقدام می نماید. شایان ذکر است تمامی تمرینات ذکر شده قابیلت اجرا در منزل را دارا بوده و خانواده می تواند از طریق کاردرمانی آنلاین، نسبت به مشاوره، ارزیابی و دریافت برنامه درمانی بصورت گام به گام اقدام نماید.