گروه درمانی

از دیگر بخشهای جذاب کلینیک کاردرمانی رستا، بخش گروه درمانی است. غالبا اکثر برنامه های درمانی کودکان بصورت انفرادی و اصطلاحا یک به یک (مراجع درمانگر) برگزار می گردد.یکی از گزارشات همیشگی والدین این است که کودک در داخل کلینیک و در حضور درمانگر یا والدین خود، عملکردهای خوبی را از خود نشان می دهد.

اما به محض ورود به جمع یا گروه همسالان، از بیان مهارتهای خود طفره می رود. اینجاست که پیشنهاد ما، شرکت در فرآیند گروه درمانی خواهد بود. کودکان در گروه درمانی می آموزند که مهارتهای خود را در جمع دیگر همسالان عرضه نمایند، مشارکت کنند، رعایت نوبت را فرا گیرند و با مفهوم کمک رسانی به یکدیگر آشنا می شوند.

همچنین آشنایی با مفاهیم اولیه از جمله کسب اجازه برای انجام کاری یا ترک محل یا تحمل نمودن زمان جلسات گروه درمانی تا پایان جلسه، جزو مواردی است که به کودکانی که در سنین بیش از مدرسه قرار گرفته اند، مفاهیم و الزامات اولیه برای آماده شدن جهت ورود به مقطع پیش دبستانی را آموزش می دهد.

یک گروه درمانگر خوب و با تجربه، با ارزیابی دقیق مهارتهای هر یک از کودکان خود و با قرار دادن هوشمندانه یک کودک در یک گروه خاص می تواند نه تنها سبب تقویت مهارتهای هر یک از کودکان بشود بلکه بر روی موارد بنیادی سلامت روان اعم از عزت نفس و اعتماد بنفس کودکان تاثیر گذار واقع بشود.