مراجعین گرامی ، خواهشمندیم ضمن مطالعه دقیق سوالات ذکر شده و پاسخگویی دقیق به سوالات، در صورتی که امکان پاسخگویی به سوال خاصی را ندارید، گزینه مورد نظر را خالی گذاشته و به پاسخگویی سوالات دیگر بپردازید. در مواردی که نیازمند پاسخدهی به صورت تشریحی می باشد پاسخ را در کادر مربوطه تایپ نمایید. در سوالاتی که بیشتر از یک گزینه پاسخ صحیح می باشد، تمامی گزینه های معرف شرایط کودک را تیک بزنید.

در پایان پس از پاسخدهی به تمامی سوالات، گزینه ثبت اطلاعات را فعال نمایید. با تشکر

آزمون گارس

مرحله 1 از 5

20%
  • مقیاس فرعی 1: رفتارهای کلیشه ای

    راهنما: موارد زیر را براساس تعداد دفعات رویداد رتبه بندی کنید. برای رتبه بندی از راهنمای زیر استفاده کنید: *نمره صفر: هرگز مشاهده نشده است. هیچگاه مراجع چنین رفتاری را از خود نشان نداده است. *نمره یک : بندرت مشاهده می شود. مراجع ممکن است در مدت زمان 6 ساعت 1 تا 2 بار چنین فعالیتی از خود نشان دهد. *نمره دو: گاهی مشاهده می شود. مراجع در مدت زمان 6 ساعت 3 تا 4 بار چنین فعالیتی از خود نشان می دهد. *نمره سه: اغلب مشاهده می شود. مراجع در یک مدت زمان 6 ساعت 5 تا 6 بار چنین فعالتی را از خود نشان می دهد.
© کپی رایت - کلینیک توانبخشی رستا طراحی وتوسعه توسط R-design.ir
×

Powered by WhatsApp Chat

×