بازی درمانی

بازی درمانی ، یکی از جذابترین بخشهای کلینیک ما محسوب می شود. کودک در این بخش در حین اجرای بازی، یاد می گیرد که چگونه با چالشها روبرو شود، چگونه حل مسئله کند. استفاده از مهارتهای شناختی پایه و استفاده از مهارتهای گفتاری فرا گرفته شده، در این بخش نمود می یابد.

اگر سایر بخشها، مصالح مورد نیاز ساخت دنیایی بی حد و حصربر پایه خلاقیت را در اختیار کودک قرار می دهند، بخش بازی درمانی، استفاده از این مصالح جهت ساخت بنایی به وسعت آرزوها را به کودک فرا می دهد.

در این بخش، کودک می تواند نامحدود آنچه فرا گرفته را به کار گیرد و دست به خلق فکری نوین زده تا مسئله را حل کند.

انواع بازی ها از جمله بازی های نمایشی و نمادین، ابزار کودک جهت تخلیه هیجانی و کسب اعتماد بنفس بیشتر هستند. تمامی کودکان از جمله کودکان دارای مشکلات رفتاری ، اتیسم، بیش فعالی، نقص توجه، کم شنوا، سندرم داون، انواع اختلالات یادگیری و …، هر یک به فراخور مهارتهای خود می توانند سهمی از بهبود مهارتهای شناختی و حرکتی را در این فرایند کسب نمایند.

گاهی هدف از بازی درمانی فقط آشتی کودک با کلیت فرایند درمان است و همین که لبخند شادی  رضایت بر چهره کودک و والدینش نقش ببندد، هدف درمان محقق شده است. گاهی بازی زمینه ای جهت هدایت کودک در فرآیندی مشخص و از پیش تعیین شده در جهت ارتقا سطح مهارت اجرای دستور و افزایش تحمل کاری است. همچنین در زمانهایی، ارائه بازی های حسی، تنها راه ارائه محرکهای حسی مشخص، بدور از ایجاد اظطراب و استرس در کودک است.

یکی از حیطه هایی که بازی درمانی به زیبایی هرچه تمام تر وارد عمل شده و راه گشا می شود، مبحث بازی درمانی در اختلالات یادگری است. زمانی که بازی درمانی به حیطه درمان اختلالات یادگیری وارد می شود نتیجه شگفت انگیزاست کودکان با علاقه کار را دنبال میکنند و از تمام توانایی هایشان بهره میبرند.

یک بازی درمان خوب و با تجربه، پس از ارزیابی دقیق عملکردها و شناسایی نقات ضعف، از طریق برنامه ریزی براساس نقات قوت کودک سعی می نماید که نسبت به ارتقا سطح مهارتها و استفاده از موارد آموزش دیده شده در بازی ها اقدام نماید.