ردیابی دیداری

بطور خلاصه به توانايي كنترل يك هدف به همراه تعقيب ديداري، ردیابی دیداری مي گويند.

اين مهارت براي همه چيز از ورزش گرفته تا خواندن مهم است! مهارت رديابي خوب به ما اين امكان را مي دهد كه بدون اينكه جابجا شويم به توپ ضربه بزنيم يا يك خط از كتاب را بخوانيم. اگر در مدرسه كودك نتواند بصورت دقيق و كارآمد از كلمه اي به كلمه ديگر پيگيري كند، با جا انداختن كلمات و در نتيجه عدم درك درست از خواندن مواجه مي شود. علائم گزارش شده از مشكلات رديابي در مدرسه عبارتند از:

  • گم كردن كلمه يا خط هنگام روخواني
  • حذف كلمه يا خط
  • استفاده از انگشت براي دنبال كردن خط
  • حركت دادن سر به جاي حركت دادن چشم
  • درك ضعيف از متن
  • جابجا خواندن كلمات يا خط

رديابي نرمال شامل حالتی می شود که چشم در امتداد يك خط از روي كاغذ به صورت رفتن از ابتدا به انتهاي خط حرکت کرده و  پس از رسیدن به پایان خط مجددا به ابتداي خط بعدي برود مثل خواندن كلمات از روي كتاب

در رديابي ضعيف چشم ها به سمت عقب و جلو پرش مي كنند و در طول اين رفت و برگشت ها به خط بالا يا پايين ميفتند!

نقص در تعقیب دیداری نقش کلیدی در اختلال یادگیری بلاخص اختلال خواندن و نوشتن ایفا می نماید. امروزه درمان این اختلال از طریق تمرینات دیداری کاردرمانی شناختی میسر بوده و در مواردی که این اختلال شدید باشد، استفاده از تمرینات اتاق تاریک در برنامه درمانی این کودکان گنجانده می شود